Tokyo Dome Hotel: +81 35805 2111
Tokyo Green Hotel Ochanomizu: +81 33255 4161
Tokyo Green Hotel Suidobashi: +81 33295 4161
Forest Hongo: +81 33813 4408
Homeikan (Honkan): +81 33811 1187