__________________________________________________________________________
Prof. C. K. Michael Tse

 RESEARCH TEAM

IMG 6015


PhD Students

 • Miss Ying Liu 劉瀅 (PolyU & HIT) – Power electronics
 • Mr Wanli Wang 王萬里 (PolyU) – Nonlinear systems
 • Mr Xingtang Wu 吳興堂 (Beijing Jiaotong Univ.)– Network applications in transportation


Postdocs and RAs

 • Dr X Lucia Li 李曉璐


Former Postdocs, RAs & PhD Students

 • Wing Chi So 蘇永智
 • Xuan Zeng 曾璇
 • Michael K W Wu 
 • Kwok Choi Chun 秦國才
 • Pak Tong Tang 鄧柏堂
 • William Chan 陳智淵
 • Venkata S Murali
 • Herbert H C Iu 姚可正
  • A L Fitch
  • Samson Yu
 • Jiuchao Feng 馮久超 (deceased)
  • Yibo Zhao 趙益波
  • Hongbin Chen 陳宏濱
  • Ming Liu 劉明
  • Shiyuan Wang 王世元
   • Jinwang Huang 黃錦旺
   • Wanli Wang 王萬里
 • Octavian Dranga
 • Yufei Zhou 周宇飛
 • Michael Small 司馬樂
  • Kezan Li 李可贊
 • Dong Dai 戴棟
 • Yongxiang Xia 夏永祥
  • Fei Tan 談飛
  • Haicheng Tu 涂海程
 • Jing Liu 劉婧
 • Siew-Chong Tan 陳秀聰
  • Chun Kit Cheung 張俊傑
  • Song Xiong 熊松
  • Sitthisak Kiratipongvoot
 • Xiaoqun Wu 吳曉群
 • Yanfeng Chen 陳艷
 • Gary K C Tam 譚錦俊
 • Grace M L Chu 朱妙麗
 • Qianhong Chen 陳乾宏
  • Jia Hou 侯佳
  • Guangjie Ke 柯光潔
  • Xiaoyong Ren
 • Chi-Tsun Cheng 鄭子俊
  • Nuwan Ganganath
  • Jing Wang 王菁
  • Kai Yin Fok 霍啟賢
 • Ming Li 李明
 • Hao Zhang 張浩
 • Jianlong Zou 鄒建龍
 • Xiaoling Xiong 熊小玲
 • Takayuki Kimura 木村貴幸
 • Guorong Zhu 朱國榮
 • Yuehui Huang 黃越輝
 • Xiaofan Liu 劉肖凡
 • Haruna Matsushita 松下春奈
 • Meng Huang 黃萌
  • Yushuang Liu
 • Cheng Wan 萬成
 • Hui Liu 劉慧
 • Ping Yang 楊平
 • Choujun Zhan 詹儔軍
  • Fujian Wu
  • Zhengdong Wu
  • Zhikang Lai 賴志康
  • Mingshen Mo
  • Xiaoyun Chen
  • Tianyong Hao
  • Haijun Zhang
  • Yuxia Fu
  • Jingjing Su
 • Jiajing Wu 吳嘉婧
  • Yuxuan Huang
  • Wendi Ren
  • Junyuan Fang 房俊源
 • Zhenyu Shan 單振宇
  • Xiaomei Chen 陳小美
  • Guofeng Yuan
  • Shengwen Fan
 • Zhihai Rong 榮智海
  • Xiongrui Xu 許雄銳
 • Xi Zhang 張曦
 • Zheng Dong 董政
 • Dong Liu 劉東
 • Xiaolu Li 李曉璐