Focused Session


Advanced Antennas and Arrays Based on Metamaterials and Spoof Surface Plasmon Polaritons (SSPPs) Structures / Recent Progress on Frequency Selective Surfaces


Organizers: Mei Li
                            Junping Geng
                                Ming-Chun Tang
                                 Qing Feng Zhang
                                       Amir Khurrum Rashid


Title Name
A Compact Frequency-Reconfigurable Differential-Fed Microstrip Antenna Jiaxin Zhang
Hanmin Deng
Pengfei Zhang
Zhehao Zhang
Mei Li
Ming-Chun Tang
Space Scanning SSPPs Antenna with Phase Mode by Dual-Port Feeding Zhang Jing
Junping Geng
Kun Wang
Han Zhou
Chaofan Ren
Silei Yang
Xianling Liang
Ronghong Jin
A Low-Profile Dual-Band Antenna with Vertically Polarized Omnidirectional Radiation Jiawei Han
Junping Geng
Kun Wang
Han Zhou
Chaofan Ren
Silei Yang
Zhang Jing
Xianling Liang
Ronghong Jin
A Low Profile, Wideband Filtenna Based on Differential Feed Structure Dingmou Hong
Yaqing Yu
Weiwei Guo
Mei Li
Ming-Chun Tang
High-Selectivity Frequency-Selective Surface Using Stub and Pin Loaded for Coupling Enhancement Guowen Chen
Sai-Wai Wong
Zhimin Du
Lin Wang
Yin Li
Long Zhang
Organizer Technical Sponsors Supporters

            
                              


                
Gold Sponsor Platinum Sponsors Silver Sponsors
(listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order)

                 

       

               

Media Sponsor