Focused Session


Recent Advances in Dielectric Resonator Antenna for 5G-related applications


Organizers: Lei Guo
                  Jian Ren


Title Name
Millimeter-Wave Dielectric Resonator Antenna Array for 5G Smartphone Zhe Chen
Millimeter-Wave Dual Rectangular Dielectric Resonator Antenna with Bidirectional Radiation Pattern Ji Ke Xu
Li Ying Feng
Meng Wang
Mohammed Jajere Adamu
Ying Liu
Wu Sheng Ji
A Single-Element Beam-Steering Dielectric Resonator Antenna Based on Metal via Decoupling Wenhui Deng
Yiyi Tan
Shaoyong Zheng
A Compact Dual Polarized Dual Wideband Base Station Antenna Changfei Zhou
Shanshan Yuan
Lei Guo
Hui Li
A ±45 Degree Polarization Reconfigurable Antenna Based on Dielectric Liquid Hao Ming Ren
Jian Ren
Yingzeng Yin
A Low-Profile Wideband Dielectric Resonator Antenna Suitable for Beam-Forming ApplicationsYang Yu
Wenwen Yang
Jianxin Chen
Organizer Technical Sponsors Supporters

            
                              


                
Gold Sponsor Platinum Sponsors Silver Sponsors
(listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order)

                 

       

               

Media Sponsor