Focused Session


Doppler Radar: System Architecture and Applications


Organizers: Tzyy-Sheng Horng
            Fu-Kang Wang


Title Name
Liquid Aerosol Detection Based on Sub-THz Portable Doppler Radars Davi V. Q. Rodrigues, Daniel Rodriguez and Changzhi Li
A 100-GHz High-Sensitivity Doppler Radar Using Double-Sideband Low-IF Architecture for Acoustic-Induced Vibration Study Xujun Ma
Lin Lu
Tao Zhang
Xiaohu You
Jenshan Lin
Lianming Li
See-Through-Wall (STW) Life Detector Using Self-Injection-Locked (SIL) Technology Fu-Kang Wang
Tzyy-Sheng Jason Horng
Ju-Yin Shih
Zhi-Jie Hsu
WeiChih Su
Pin-Hsun Juan
Determining Vital Signs with CW Doppler Radar Based on Particle Swarm Optimization Jian-Shun Ciou
Jia-Ying Li
Shih-Cheng Lin
Millimeter-Wave Real Time Radar Based on Sliding Correlation Technique Zuo-Min Tsai
Shiang-Jie Jan
Wei-Jin Chen
Organizer Technical Sponsors Supporters

            
                              


                
Gold Sponsor Platinum Sponsors Silver Sponsors
(listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order) (listed in alphabetical order)

                 

       

               

Media Sponsor