Recipients of Scholarships, 2019/20

College Level

Name Major Year Scholarship Title Amount
(HK$)

CHAN Cho Yi

BDEGEE

1

Mr Chen Kin Wah Scholarships

20,000

CHEN Tsung Yu

INFE

3

The IET Prize

3,000

CHU Tsz Kit

INFE

4

InfoTech Job Market Driven Scholarship

12,000

ZHOU Guanglei

ECE

4

The College of Engineering Dean’s Scholarships

25,000